خدمات توصیه نامه

با توجه به رقابت روزافزون دانشجویان در کرسی های دانشگاهها، داشیتن یک توصیه نامه میتواند برگ برنده خوبی باشد.در توصیه نامه استاد، به طور مختصر ترسیمی کلی از شخصیت و تاریخچه آکادمیک دانشجو را به اختصار بیان میکند .مهم ترین نکته این است که از استادی تقاضای نوشتن توصیه نامه کنید که اطمینان دارید که با شما همکاری های لازم را خواهد داشت.
در صورت تمایل برای راهنمایی بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.