خدمات رزومه

یک رزومه ی خوب مهارت ها و دستاوردهای حرفه ای و آکادمیک شما را به تصویر میکشد. صادقانه و به دور از اغراق توانایی ها و موفقیت های خود را بیان کنید . اصول نگارش یک رزمه ی آکادمیک با رزومه ی کاری و غیر آکادمیک متفاوت است، چرا که در یک رزومه ی آکادمیک شما باید پیش زمینه ی تحقیقاتی، مقالات چاپ شده ی خود را بیان کنید که این موارد در یک رزومه ی غیر آکادمیک لحاظ نمی شود.
در ادامه ترفندهای نگارش یک رزومه ی آکادمیک بیان شده است. 2 صفحه برای یک رزومه ی غیر آکادمیک مناسب است اما چون در رزومه آکادمیک شما به باید به مقالات و پیش زمینه ی تحقیقاتی خود نیز بپردازید معمولا 3-4 صفحه حالت بهینه ای خواهد بود، اما بیش از 4 صفحه توصیه نمیشود. توجه داشته باشید که از فونت خوانا مانند 12- 12 استفاده کنید تا متن کاملا خوانا باشد. متن را از نظر گرامر و یکپارپکی در طراحی حتمن بررسی کنید.

معرفی بخش های مختلف رزومه

Personal details
شامل اطلاعاتی مانند نام،نام خانوادگی، آدرس ، شماره تماس و ایمیل
Education
اطلاعات تحصیلی مربوط به تمام مقاطع تحصیلی شامل نام دانشگاه ها، مقاطع تحصیلی، عنوان پایان نامه.
Publications
ارایه فهرست مقالات چاپ شده و یا در دست چاپ، عنوان کتاب ها و یا اختراعات ثبت شده.
Honors and awards
جوایز، افتخارات همراه با ذکر سال و سازمان اعطا کننده.
Funding
بورس های تحقیقاتی که برای تحقیقات و یا تحصیلات خود دریافت کرده اید همراه با ذکر سال و سازمان یا نهاد اعطا کننده

Teaching
سوابق آموزشی همراه با ذکر موسسه ، سال و موضوع تدریس شده
Professional experience
لیست شرکت ها و موسساتی که در آن ها سوابق اجرایی داشته اید با ذکر سال ، نام شرکت و مسیولیت شما در آن شرکت
Other skills and qualifications
لیست گواهینامه ها و یا سایر مدارک فرعی که بیان گر توانایی های شما در حوزه های مختلف است
Professional affiliations and memberships
لیست نهاد ها و یا گروه ها و انجمن های مربوط به تخصص های خود که در آن فعالیت داشته اید.
Attendance at conferences and seminars
لیست جامع از کنفرانس ها و سمینارها که در آن شما با ارایه سخنرانی، ارائه مقاله یا تحقیق، یا در یک پانل بحث مشارکت کرده اید.
در صورت نیاز با راهنمایی بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.