خدمات مکاتبه با استاد

Cover letter

اولین نامه ای که به استاد و یا دانشگاه مورد نظر مینویسید تاثیر مهمی در نظر استاد دارد چرا که اساتید روزانه تعداد زیادی نامه دریافت میکند . متن نامه را کوتاه و مختصر تنظیم کنید و سعی کنید متن نامه جوری باشد که مخاطب این حس را دریافت کند که شما نامه را اختصاصا برای او نوشته اید، به طور مثال یک مقاله و یا یک پژوهش از استاد مورد نظر را در متن بیاورید و به ظرافت به آن اشاره کنید. علاوه بر متن نامه عنوان ایمل هم مهم است. در قسمت سابجکت عنوان را جوری تنطیم کنید که بیان کننده ی سال و ترم ورودی باشد، همین طور باید مشخص باشد که شما درخواست ثبت نام در ترم جدید را دارید به عنوان مثال:Prospective student,phd,fall2019
در صورت تمایل برای راهنمایی بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.